Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 81 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 81 из 192
±
Тоқ сымын, оны жинауға арналған бөлшекке айналдырып, орап
сақтауға болады (Cурет 15).
²
Үтікті әрдайым құрғақ және қауіпсіз жерде, аяғына тұрғызып
сақтаңыз.
ҚоРШАғАН оРтА
Қызмет мерзімі аяқталғанда, құрылғыны кәдімгі қоқыспен бірге
тастамаңыз, оның орнына ресми жинау орнына тапсырыңыз.
Осылайша, сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз (Cурет 16).
кепіЛдіК жәНе қыЗмет КөРСетУ
Егер көмек немесе ақпарат керек болса, не болмаса сізде шешілмеген
мәселе болса, Philips компаниясының
www.philips.com
веб-сайтына
кіріңіз немесе өз еліңіздегі Philips Тұтынушылар орталығына
хабарласыңыз (ол нөмірді сіз дүние жүзі бойынша берілетін кепілдік
кітапшасынан табасыз). Еліңізде Тұтынушылар орталығы жоқ болған
жағдайда жергілікті Philips дилерімен байланысыңыз.
ақАУЛықтАРды ШеШУ
Бұл тарауда құрылғыда пайда болуы мүмкін ең көп кездесетін
ақаулықтар жинақталған. Егер төменде берілген ақпараттың
көмегімен ақаулықты шеше алмасаңыз, еліңіздегі Тұтынушы
орталығына хабарласыңыз.
Ақаулық
Ықтимал себептер
Шешімі
Үтік тоққа
қосылған
болып, оның
астыңғы
табаны суық
болса.
Қосылу мәселесі
бар.
Тоқ сымын, шанышқыны және
қабырғадағы розетканы
тексеріңіз.
-
ҚазаҚша
81
4239.000.7095.1.indd
81
04-12-2008
11:16:17
Образец
Мануал подходит для устройств