Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 83 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 83 из 192
Ақаулық
Ықтимал себептер
Шешімі
Су ыдысына қоспа
қосып жіберген
боларсыз.
Су багын шәйіп жіберіңіз
және су багіне ешқандай
қоспа құймаңыз.
Мүмкін сіз су
құятын тесікшенің
қақпағын дұрыстап
жаппаған боларсыз.
Қақпақты сырт ете түскен
дыбыс естігенше басыңыз.
Үтіктеп
жатқанда,
қосымдықтар
мен
қаспақтар,
үтіктің
астыңғы
табанынан
шығып жатыр.
Қатты су кесірінен
үтіктің астыңғы
табанының ішінде
қат пайда болады.
Қақтан тазалау функциясын
бір немесе бірнеше рет
қолданыңыз («Тазалау және
күту» тармағындағы «Қақтан
тазалау функциясы» бөлігін
қараңыз.
Температура
жарығы қызыл
болып
жымыңдайды
(тек ерекше
түрлері ғана).
Автоматты сөну
функциясы үтікті
сөндіріп тастаған
болар
(«Мүмкіндіктер»
тармағын қараңыз).
Автоматты түрде сөну
функциясын доғару үшін,
үтікті сәл ғана жылжытыңыз.
Қызыл автоматты түрде
сөнді деген көрсеткіш
жойылады.
ҚазаҚша
4239.000.7095.1.indd
83
04-12-2008
11:16:18
Образец
Мануал подходит для устройств