Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 84 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 84 из 192
Ақаулық
Ықтимал себептер
Шешімі
Су
тамшылары
үтікті суытып
қойғаннан
кейін немесе
жинап,
сақтауға
қойып
қойғаннан
кейін үтіктің
астыңғы
табанынан
ағып тұр (тек
ерекше
түрлері ғана)
Сіз үтікті, су
ыдысында әлі де
болса су бар бола
тұры, көлбеу
ұстанымында
қойған боларсыз.
Әрдайым үтікпен қолданып
болғаннан соң, бу
бақылаушысын 0 ұстанымына
қойып, су ыдысын босатып
қойыңыз. Үтікті аяғынан
тұрғызып сақтаңыз.
Үтік бу
ағымын
шығармайды.
Мүмкін сіз қысқа
уақыт аралығында
бу ағымы
функциясын
тым жиі қолданып
жіберген боларсыз.
Көлбеу ұстанымында
үтіктеуді жалғастыра беріңіз,
дегенмен бу ағымын
қайтадан қолданар алдында
кішкене кідіре тұрыңыз.
Үтіктің қызуы
жеткіліксіз.
Үтіктеу температурасын бу
ағымын қолдануға қолайлы
етіп орнатыңыз (
2
MAXға
шейін). Үтікті аяғынан
тұрғызып, кәріптас түсті
температура жарығы жоқ
болып кеткенше күтіңіз, тек
содан соң бу ағымы
функциясын қолдануға
болады.
ҚазаҚша
4239.000.7095.1.indd
84
04-12-2008
11:16:18
Образец
Мануал подходит для устройств