Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 86 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 86 из 192
garų reguliatorių ties „0“, pastatykite lygintuvą ant jo kulno ir atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Lygintuvą dėkite ir naudokite tik ant stabilaus, lygaus ir horizontalaus
paviršiaus.
Į vandens bakelį nepilkite kvepalų, acto, krakmolo, nuosėdų šalinimo
priemonių, pagalbinių lyginimo priemonių ar kitų cheminių medžiagų.
Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje.
elEKTROmAGNETINIAI lAUKAI (eML)
Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF)
standartus. Tinkamai eksploatuojant prietaisą pagal šiame vartotojo
vadove pateiktus nurodymus, remiantis dabartine moksline informacija, jį
yra saugu naudoti.
BENdRAS ApRAŠYmAS (PAV. 1)
A
Purškimo antgalis
B
Pildymo anga su dangteliu
C
Garų pliūpsnio mygtukas (
9
)
D
Purkštuvo mygtukas (
8
)
E
Garo reguliatorius
F
Geltona temperatūros lemputė (tik specifiniuose modeliuose: su
raudonu automatinio išjungimo indikatoriumi)
G
Kalkių valymo mygtukas
H
Temperatūros diskelis
I
Maitinimo tinklo laidas
J
Kulnas
K
Kalkinių nuosėdų šalinimo tabletė (tik specifiniuose modeliuose)
L
Vandens bakelis
Nerodoma: piltuvėlis
PRIEŠ NAUdOdAmI pIRmą KARTą
1
Nuo pado nuimkite visus lipdukus ar apsauginę plėvelę (Pav. 2).
-
-
-
Lietuviškai
86
4239.000.7095.1.indd
86
04-12-2008
11:16:19
Образец
Мануал подходит для устройств