Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 87 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 87 из 192
Paruošimas naudoti
vANdENS bAKElIO pRIpIldYmAS
Į vandens bakelį nepilkite kvepalų, acto, krakmolo, nuosėdų šalinimo
priemonių, pagalbinių lyginimo priemonių ar kitų cheminių medžiagų.
1
Įsitikinkite, kad prietaisas atjungtas nuo elektros tinklo.
±
Garų reguliatorių nustatykite ties „0“ (= be garų) (Pav. 3).
²
Atidarykite užpildymo angos dangtelį.
³
Apverskite lygintuvą ir piltuvėliu į vandens bakelį pripilkite vandens
iš čiaupo iki maksimalaus lygio. (Pav. 4)
Pildami į bakelį vandens, neviršykite „MAX“ žymos.
5
Uždarykite pripildymo angos dangtelį (pasigirs spragtelėjimas).
tEmpERATūROS NUSTATYmAS
1
Pastatykite lygintuvą ant jo kulno.
±
Tinkamą lyginimo temperatūrą nustatykite pasukdami
temperatūros nustatymo diską į norimą padėtį (Pav. 5).
Reikiamą lyginimo temperatūrą rasite ant etiketės su audinių priežiūros
informacija:
1
sintetiniai audiniai (pvz., akrilas, nailonas, poliamidas, poliesteris)
1
šilkas
2
vilna
3
medvilnei ir linui
Jei nežinote, iš kokio audinio ar audinių pagamintas gaminys, nustatykite
teisingą lyginimo temperatūrą, lygindami gaminio dalį, kuri yra nematoma jį
nešiojant ar naudojant.
Šilkinės, vilnonės ir sintetinės medžiagos: lyginkite išvirkščią audinio pusę,
taip išvengsite švytinčių dėmių. Kad išvengtumėte dėmių, nenaudokite
purškimo funkcijos.
Pradėkite lyginti nuo gaminių, kuriems reikia žemiausios lyginimo
temperatūros, pvz., pagamintiems iš sintetinių audinių.
²
Maitinimo kištuką junkite į įžemintą sieninį el. lizdą.
-
-
-
-
Lietuviškai
87
4239.000.7095.1.indd
87
04-12-2008
11:16:19
Образец
Мануал подходит для устройств