Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 88 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 88 из 192
Įsižiebė gintaro spalvos temperatūros lemputė (Pav. 6).
³
Kai užges temperatūros lemputė, truputį palaukite, ir tik tada
pradėkite lyginti.
Lyginant temperatūros lemputė kartkartėmis vis užsidegs.
PRIETAISO NAUdOjImAS
Pastaba: Pirmą kartą naudojamas lygintuvas gali skleisti šiek tiek dūmų.Tai
netrukus liausis.
Lyginimas su garais
1
Patikrinkite, ar vandens bakelyje yra pakankamai vandens.
±
Nustatykite reikiamą lyginimo temperatūrą (žr. skyrelio
„Pasiruošimas naudoti“, skyrelį „Temperatūros nustatymas“).
²
Pasirinkite tinkamą lyginimo garais nustatymą. Patikrinkite, ar jūsų
pasirinktas lyginimo garais nustatymas tinka pasirinktai lyginimo
temperatūrai: (Pav. 7)
1–2 vidutiniams garams (temperatūra nuo
2
iki
3
)
3–4 maksimaliems garams (temperatūra nuo
3
iki „MAX“)
Pastaba: Lygintuvas pradeda skleisti garus, kai tik pasiekia
nustatytą temperatūrą.
Pastaba: Jei pasirinkta lyginimo temperatūra yra per žema (nuo „MIN“ iki
2
), iš pado gali imti lašėti vanduo (žr. skyriaus „Savybės“ skirsnį „Lašėjimo
stabdymas“).
LYGINImAS bE GARų
1
Garų reguliatorių nustatykite ties „0“ (= be garų) (Pav. 3).
±
Nustatykite reikiamą lyginimo temperatūrą (žr. skyrelio
„Pasiruošimas naudoti“, skyrelį „Temperatūros nustatymas“).
,
-
-
Lietuviškai
88
4239.000.7095.1.indd
88
04-12-2008
11:16:19
Образец
Мануал подходит для устройств