Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 89 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 89 из 192
FUNKcIjOS
PURŠKImO fUNKcIjA
Norėdami sudrėkinti gaminį prieš lyginimą, naudokite purškimo funkciją. Tai
padeda pašalinti sunkiai įveikiamas raukšles.
1
Patikrinkite, ar vandens bakelyje yra pakankamai vandens.
±
Keletą kartų paspausdami purškimo mygtuką, sudrėkinkite lyginamą
gaminį (Pav. 8).
gARO SROVė
Galingas garų pliūpsnis padeda išlyginti labai susigulėjusias raukšles.
Garo srovės funkciją galima naudoti tik tada, kai lyginimo temperatūra yra
nustatyta nuo
2
iki „MAX“.
1
Paspauskite ir atleiskite garo srovės mygtuką (Pav. 9).
kONcENTRUOTAS GARų plIūpSNIS IŠ SpEcIAlAUS GARų
ANTGAlIO (TIK SpEcIfiNIUOSE mOdElIUOSE)
Koncentruotas garų pliūpsnis iš ilgų garų antgalio angų pagerina garų
pasiskirstymą kiekvienoje jūsų drabužio dalyje. Koncentruoto garų
pliūpsnio funkcija galima naudotis tik tada, kai temperatūra yra tarp
2
ir
„MAX“.
1
Paspauskite ir atleiskite garo srovės mygtuką (Pav. 10).
vERTIKAlIOS GARO SROVėS pAdIdINImAS
Garų srovės funkciją taip pat galima naudoti lygintuvą laikant vertikaliai. Ši
funkcija padeda išlyginti kabančių drabužių, užuolaidų ir pan. raukšles.
1
Laikykite lygintuvą vertikaliai, paspauskite ir atleiskite garų pliūpsnio
mygtuką (Pav. 11).
Niekada nenukreipkite garų į žmones.
Lietuviškai
89
4239.000.7095.1.indd
89
04-12-2008
11:16:20
Образец
Мануал подходит для устройств