Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 91 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 91 из 192
Norėdami, kad padas liktų lygus, stenkitės, kad jis nesiliestų su
metaliniais daiktais. Norėdami nuvalyti padą, niekada nenaudokite
šiurkščios kempinės, acto ar kitų chemikalų.
²
Viršutinę lygintuvo dalį nuvalykite drėgna šluoste.
³
Vandens bakelį reguliariai išplaukite vandeniu. Išplovę vandens bakelį,
jį ištuštinkite (Pav. 12).
DVIpUSIO VEIKImO KAlKIų NUOSėdų ŠAlINImO SISTEmA (TIK TAm
TIKRUOSE mOdElIUOSE)
Dvipusio veikimo kalkių nuosėdų šalinimo sistema susideda iš kalkių
nuosėdas šalinančios tabletės , esančios vandens bakelio viduje, kartu su
kalkių nuosėdų valymo funkcija.
1
Kalkių nuosėdas šalinanti tabletė saugo garų angas nuo užsikimšimo.
Tabletė veikia nuolat ir jos nereikia pakeisti (Pav. 13).
2
Kalkių šalinimo funkcija nuo lygintuvo pašalina nuosėdų daleles.
kAlKIų NUOSėdų ŠAlINImO fUNKcIjA
Kalkių šalinimo funkciją naudokite kartą per dvi savaites. Jei jūsų vietovėje
vanduo yra labai kietas (t. y. kai lyginimo metu iš lygintuvo pado krenta
smulkūs gabalėliai), kalkių šalinimo funkciją turite naudoti dažniau.
1
Įsitikinkite, kad prietaisas atjungtas nuo elektros tinklo.
±
Garų reguliatorių nustatykite ties „0“.
²
Pripilkite pilną vandens bakelį.
Nepilkite acto ar kitokių kalkes šalinančių skysčių į vandens bakelį.
³
Temperatūros disku nustatykite „MAX“ temperatūrą.
5
Maitinimo kištuką junkite į įžemintą sieninį el. lizdą.
6
Kai temperatūros lemputė užges, atjunkite lygintuvą nuo maitinimo
tinklo.
7
Lygintuvą laikydami virš kriauklės, paspauskite ir laikykite nuspaudę
nuosėdų šalinimo mygtuką bei atsargiai judinkite lygintuvą pirmyn ir
atgal (Pav. 1³).
Lietuviškai
91
4239.000.7095.1.indd
91
04-12-2008
11:16:20
Образец
Мануал подходит для устройств