Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 92 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 92 из 192
Iš pado išeis garai ir verdantis vanduo. Nešvarumai ir nuosėdos (jei
jų yra) bus išplauti.
8
Išleidę visą vandenį iš vandens bakelio, atleiskite nuosėdų šalinimo
mygtuką.
9
Jei lygintuve dar liko nešvarumų, pakartokite kalkių nuosėdų
šalinimo procesą.
PAŠAlINUS KAlKIų NUOSėdAS
1
Vėl įkiškite kištuką į elektros lizdą ir leiskite lygintuvui įkaisti, kad jo
padas išdžiūtų.
±
Kai temperatūros lemputė užges, atjunkite lygintuvą nuo maitinimo
tinklo.
²
Švelniai stumkite lygintuvą per nereikalingos medžiagos skiautę ir
tokiu būdu surinkite visas vandens dėmes, kurios gali susidaryti ant
lygintuvo pado.
³
Prieš padėdami lygintuvą į vietą, leiskite jam atvėsti.
LAIKYmAS
1
Garų reguliatorių nustatykite į 0 padėtį, maitinimo laidą ištraukite iš
lizdo ir leiskite lygintuvui atvėsti.
±
Apvyniokite laidą apie laido saugojimo įtaisą (Pav. 15).
²
Lygintuvą laikykite pastatę ant kulno saugioje ir sausoje vietoje.
aplINKA
Pasibaigus eksploatacijos laikui neišmeskite lygintuvo kartu su
įprastomis namų ūkio atliekomis, bet priduokite jį į oficialų perdirbimo
punktą. Taip prisidėsite prie aplinkos išsaugojimo (Pav. 16).
gARANTIjA IR TEchNINIS ApTARNAVImAS
Jei jums reikalinga techninė priežiūra ar informacija arba jei kilo problemų,
apsilankykite „Philips“ tinklalapyje
www.philips.com
arba susisiekite su
,
-
Lietuviškai
4239.000.7095.1.indd
92
04-12-2008
11:16:20
Образец
Мануал подходит для устройств