Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 94 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 94 из 192
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Lygintuvas nėra
pakankamai įkaitęs ir/
arba įsijungė lašėjimo
stabdymo funkcija (tik
specifiniuose
modeliuose).
Nustatykite temperatūrą,
tinkančią lyginti garais (
2
į
„MAX“). Prieš pradėdami
lyginti, pastatykite lygintuvą
ant jo kulno ir palaukite, kol
gintaro spalvos
temperatūros lemputė
išsijungs.
Vandens
lašeliai laša ant
audinio
lyginimo metu.
Temperatūros diskelis
buvo nustatytas ties
temperatūra, kuri per
žema lyginimui su garais.
Nustatykite temperatūrą,
tinkančią lyginti garais (
temperatūros nustatymai
2
kaip „MAX“).
Pastatykite lygintuvą ant jo
kulno ir palaukite, kol
gintaro spalvos
temperatūros lemputė
išsijungs.
Jūs įpylėte priedų į
vandens bakelį.
Išskalaukite vandens
rezervuarą ir nepilkite į jį
jokių priedų.
Jūs tinkamai neuždarėte
užpildymo angos
dangtelio .
Spauskite dangtelį, kol
išgirsite spragtelėjimą.
Lyginimo
metu iš
lygintuvo
pado pasirodo
nešvarumų.
Dėl kieto vandens
lygintuvo pado viduje
susidarė apnašų.
Naudokite kalkių nuosėdų
valymo funkciją vieną ar
daugiau kartų (žr. skyrių
„Valymas ir priežiūra“,
skyrelį „Kalkių nuosėdų
valymo funkcijos
naudojimas“).
Lietuviškai
4239.000.7095.1.indd
94
04-12-2008
11:16:21
Образец
Мануал подходит для устройств