Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 95 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 95 из 192
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Temperatūros
lemputė
mirksi
raudonai (tik
specifiniuose
modeliuose).
Lygintuvą išjungė
automatinė išsijungimo
funkcija (žr. skyrių
„Savybės“).
Norėdami išjungti
automatinę išsijungimo
funkciją, šiek tiek pajudinkite
lygintuvą. Raudona
automatinį išsijungimą
indikuojanti lemputė nustos
blyksėti.
Iš atvėsusio
arba padėto į
vietą lygintuvo
pado laša
vanduo (tik
specifiniuose
modeliuose).
Lygintuvas buvo padėtas
horizontalioje padėtyje,
nors vandens bakelyje
dar buvo vandens.
Visada nustatykite garo
reguliatorių į 0 padėtį, o
baigę naudotis lygintuvu
ištuštinkite vandens bakelį.
Laikykite lygintuvą pasatytą
ant kulno.
Lygintuvas
neskleidžia
garų srovės.
Jūs per dažnai
naudojote garų srovės
funkciją trumpam
laikotarpiui.
Lyginkite toliau
horizontalioje padėtyje ir
truputį palaukite, kol vėl
galėsite naudoti garų srovės
funkciją.
Lygintuvas
nepakankamai įkaista.
Nustatykite lyginimo
temperatūrą, kuriai esant
galima naudoti garų srovės
funkciją(temperatūros
nustatymai
2
kaip
„MAX“). Padėkite lygintuvą
ant jo kulno ir, prieš
naudodami garų srovės
funkciją, palaukite, kol
išsijungs gintaro spalvos
temperatūros lemputė.
Lietuviškai
95
4239.000.7095.1.indd
95
04-12-2008
11:16:21
Образец
Мануал подходит для устройств