Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 97 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 97 из 192
novietojiet gludekli vertikāli un izvelciet elektrības kontaktdakšu no
elektrotīkla sienas kontaktligzdas.
Vienmēr novietojiet un lietojiet ierīci tikai uz sausas, stabilas un
horizontālas virsmas.
Nelejiet ūdens tvertnē smaržas, etiķi, cieti, katlakmens attīrīšanas
līdzekļus, gludināšanas šķidrumus vai citas ķīmiskas vielas.
Ierīce ir paredzēta tikai mājas lietošanai.
elEKTROmAGNēTISKIE LAUKI (eMF)
Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem
laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar instrukcijām šajā
rokasgrāmatā, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās
pieejamajiem zinātniskiem datiem.
vISpāRējS ApRAKSTS (Zīm. 1)
A
Izsmidzināšanas sprausla
B
Uzpildes atvere ar vāciņu
C
Pastiprinātā tvaika poga (
9
)
D
Izsmidzināšanas poga (
8
)
E
Tvaika vadība
F
Dzintarkrāsas temperatūras lampiņa (tikai atsevišķiem modeļiem: ar
sarkanu automātiskās izslēgšanās indikatoru)
G
Calc–Clean poga
H
Temperatūras ciparripa
I
Elektrības vads
J
Gludekļa vertikāls balsts
K
Anti-Calc tablete (tikai atsevišķiem modeļiem)
L
Ūdens tvertne
Nav uzrādīts: uzpildes vāciņš
PIRmS pIRmāS lIETOŠANAS
1
Noņemiet no gludekļa darba virsmas jebkuru uzlīmi, aizsargfoliju vai
plastiku (Zīm. 2).
-
-
-
Latviešu
97
4239.000.7095.1.indd
97
04-12-2008
11:16:22
Образец
Мануал подходит для устройств