Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 98 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 98 из 192
sAGATAVOŠANA lIETOŠANAI
ŪdENS TVERTNES pIEpIldīŠANA
Nelejiet ūdens tvertnē smaržas, etiķi, cieti, katlakmens attīrīšanas
līdzekļus, gludināšanas šķidrumus vai citas ķīmiskas vielas.
1
Pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no elektrotīkla.
±
Pagrieziet tvaika vadību pozīcijā 0 (= bez tvaika) (Zīm. 3).
²
Atveriet ūdens uzpildes vāciņu.
³
Palieciet gludekli atpakaļ un izmantojiet uzpildes vāciņu, lai piepildītu
ūdens tvertni ar krāna ūdeni līdz pat maksimālajai norādei. (Zīm. 4)
Nepārsniedziet maksimālā līmeņa iezīmi MAX.
5
Aizveriet ūdens uzpildes vāciņu (atskan klikšķis).
tEmpERATūRAS NOREGUlēŠANA
1
Novietojiet gludekli vertikāli.
±
Noregulējiet nepieciešamo gludināšanas temperatūru, pagriežot
temperatūras ciparripu attiecīgā pozīcijā (Zīm. 5).
Pārbaudiet apģērba kopšanas etiķeti, lai izvēlētos atbilstošo gludināšanas
temperatūru:
1
sintētiski audumi (piemēram, akrils, neilons, poliamīds un poliesters)
1
zīds
2
vilna
3
kokvilnai un linam
Ja nezināt, no kāda auduma apģērbs izgatavots, noskaidrojiet pareizo
gludināšanas temperatūru, pagludinot apģērbu vietā, kas valkājot nav
redzama.
Zīda, vilnas un sintētiskie audumi: gludiniet auduma otru pusi, lai nerastos
spīdīgi plankumi. Lai novērstu traipu rašanos, nelietojiet smidzināšanu.
Vispirms gludiniet tos apģērbus, kam piemērota viszemākā gludināšanas
temperatūra, piemēram, sintētisko šķiedru izstrādājumus.
²
Iespraudiet elektrības kontaktdakšu iezemētā elektrotīkla sienas
kontaktligzdā.
-
-
-
-
Latviešu
98
4239.000.7095.1.indd
98
04-12-2008
11:16:22
Образец
Мануал подходит для устройств