Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 99 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 99 из 192
Dzintarkrāsas temperatūras lampiņa iedegas (Zīm. 6).
³
Kad temperatūras lampiņa izdziest, pagaidiet brīdi, pirms
sākat gludināšanu.
Gludināšanas laikā temperatūras lampiņa periodiski iedegas.
iERīcES lIETOŠANA
Piezīme: Pirmajā lietošanas reizē gludeklis var nedaudz kūpēt. Pēc neilga
laika dūmi izzudīs.
glUdINāŠANA AR TVAIKU
1
Pārliecinieties, vai tvertnē ir pietiekami daudz ūdens.
±
Noregulējiet ieteicamo gludināšanas temperatūru (skatiet nodaļas
‘Sagatavošana lietošanai’ sadaļu ‘Temperatūras regulēšana’).
²
Noregulējiet atbilstošu tvaika režīmu. Pārliecinieties, ka tvaika
režīms atbilst izvēlētajai gludināšanas temperatūrai: (Zīm. 7)
1 - 2 mērenam tvaikam (temperatūra no
2
līdz
3
)
3 - 4 maksimālam tvaikam (temperatūras režīmi no
3
to MAX)
Piezīme: Gludeklis sāk izdalīt tvaiku tiklīdz tas ir sasniedzis
uzstādīto temperatūru.
Piezīme: Ja izvēlētā gludināšanas temperatūra ir pārāk zema (MIN līdz
2
),
ūdens var pilēt no darba virsmas (skatiet nodaļas ‘Funkcijas’ sadaļu ‘Pilēšanas
apture’).
glUdINāŠANA bEz TVAIKA
1
Pagrieziet tvaika vadību pozīcijā 0 (= bez tvaika) (Zīm. 3).
±
Noregulējiet ieteicamo gludināšanas temperatūru (skatiet nodaļas
‘Sagatavošana lietošanai’ sadaļu ‘Temperatūras regulēšana’).
FUNKcIjAS
smIdzINāŠANAS fUNKcIjA
Varat izmantot izsmidzināšanas funkciju jebkurā temperatūrā, lai mitrinātu
gludināmo izstrādājumu. Tas palīdz tikt galā ar vissmalkākajām krokām.
,
-
-
Latviešu
99
4239.000.7095.1.indd
99
04-12-2008
11:16:22
Образец
Мануал подходит для устройств