Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 103 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 103 из 294
tiszTíTás és KArbANTArTás
FeLTAKAríTás
1
Állítsa a gőzvezérlőt 0 állásba, húzza ki a
csatlakozódugót a fali konnektorból, és hagyja
lehűlni a készüléket.
2
Törölje le a vasalótalpról a vízkődarabkákat és
az egyéb lerakódásokat nedves ruhával, nem
karcoló (folyékony) tisztítószerrel.
A vasalótalp épségének megóvása érdekében
ügyeljen arra, hogy a vasalótalp ne érintkezzen
fémtárggyal. Tisztításához ne használjon
súrolószivacsot, ecetet és más vegyszert.
3
A készülék felső részét nedves ruhával tisztítsa
le.
4
Rendszeresen öblítse ki a víztartályt, majd az
öblítés után ürítse ki.
keTTős VízKőmeNTesíTő reNdszer
-
A vízkőmentesítő tabletta megakadályozza,
hogy a vízkő eltömje a gőznyílásokat. A tabletta
folyamatosan aktív, nem szükséges cserélni.
-
A vízkőmentesítő funkció eltávolítja a
vízkőlerakódásokat a vasalóból.
a VízKőmeNTesíTő fUNKció ALKALmAzásA
A vízkőmentesítő funkciót kéthetente alkalmazza.
Ha otthonában nagyon kemény a csapvíz (pl. ha
vasaláskor vízkődarabkák jönnek ki a vasalótalpból),
akkor gyakrabban alkalmazza ezt a funkciót.
1
Győződjön meg róla, hogy a készülék dugóját
kihúzta-e a fali konnektorból.
2
Állítsa a gőzszabályzót 0 fokozatra.
MaGyaR
103
Образец
Мануал подходит для устройств