Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 110 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 110 из 294
110
кіРіСпе
Өнімді сатып алуыңызбен құттықтаймыз және
Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips
компаниясы ұсынатын қолдауды толығымен
пайдалану үшін, өніміңізді www.philips.com/
welcome веб-бетінде тіркеңіз.
ЖАЛпы СИпАттАмА (CУРет 1)
a
Су шашатын түтік
B
Су құятын ыдыстың қақпағы
C
Су шашу түймесі
D
Бу деңгейін реттегіш
E
Буды күшейту түймесі
F
Ionic DeepSteam түймесі (тек GC4880,
GC4875, GC4870)
G
Ionic DeepSteam шамы (тек GC4880, GC4875,
GC4870)
h
Температураны реттеу дөңгелегі
I
Сары температура шамы (барлық түрлер)/
қызыл авто өшіру шамы (тек GC4880,
GC4875, GC4870, GC4865, GC4860, GC4856).
J
Ток сымы
k
Ақпараттық тақтайша
l
Үтіктің табаны
M
Қақ тазалау түймесі
Көрсетілмеген: ыстыққа төзімді қорғау қабы (тек
GC4880 үлгісінде)
Көрсетілмеген: су толтыратын ыдыс
МАңыЗды
Құралды қолданбас бұрын, осы пайдаланушы
нұсқаулығын мұқият оқып шығып, болашақта
анықтамалық құрал ретінде пайдалану үшін сақтап
қойыңыз.
ҚазаҚша
Образец
Мануал подходит для устройств