Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 111 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 111 из 294
ҚАУіпті
-
Үтікті ешқашан суға батыруға болмайды.
ЕСКеРтУ
-
Құралды жалғамас бұрын, розетка қуатының
сәйкес екенін тексеріңіз (16 A, үлгіге
байланысты).
-
Үйдегі электр жүйесінің кернеуі 16 А болғанда
ғана үтікті пайдаланыңыз. Электр жүйесінің
кернеуі 16 А кернеуінен төмен болса, бұл үтікті
пайдалануға рұқсат етілмейді
-
Құрылғыны қоспастан бұрын, үтіктің
параметрлері жазылған жапсырмада
көрсетілген кернеу жергілікті электр желісінің
кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз.
-
Ашасы, сымы немесе құралдың өзі
зақымдалған болса, сондай-ақ, құралды түсіріп
алсаңыз немесе құралдан су ағып тұрса,
оны қолданбаңыз.
-
Қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті жағдай
туғызбас үшін, оны тек Philips қызмет көрсету
орталығында, Philips ұсынған қызмет көрсету
орталығында немесе тиісті білімі бар мамандар
алмастыру керек.
-
Құрал қуат көзіне қосылып тұрса, оны
бақылаусыз қалдырып кетпеңіз.
-
Қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз
немесе құрылғыны пайдалану нұсқауларынсыз,
мүмкіндігі мен ойлау қабілеті шектеулі, сондай-
ақ білімі мен тәжірибесі аз адамдарға (соның
ішінде балаларға) бұл құрылғыны қолдануға
болмайды.
-
Балалардың құралмен ойнамауын қадағалаған
жөн.
-
Тоқ сымын үтіктің ыстық астыңғы табанына
тигізбеңіз.
ҚазаҚша
111
Образец
Мануал подходит для устройств