Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 112 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 112 из 294
ЕСКеРтУ
-
Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаға
жалғаңыз.
-
Әрдайым сымда зақымдары жоқтығын тексеріп
отырыңыз.
-
Үтіктің табаны өте ыстық болады, байқамай
тиіп кетсеңіз, теріңіз күйіп қалуы мүмкін.
-
Үтіктеп болғаннан соң, оны тазалағанда, суға
арналған ыдысты толтырып немесе босатып
жатқанда және үтікті тіпті қысқа уақытқа
болса да тастап кетіп бара жатқанда: бу
деңгейін 0 күйіне қойып, үтікті аяғына тұрғызып,
қабырғадағы розеткаға қосылған қуат ашасын
суырып тастаңыз.
-
Үтікті әрдайым тегіс, орнықты, көлбеу жерге
қойып, қолданыңыз.
-
Әтір суын, сірке суын, крахмал, қақ түсіретін,
үтіктеуді жеңілдететін сұйықтықты немесе
басқа химиялық заттарды су ыдысына құюға
болмайды.
-
Бұл құрал тек үйде қолдануға арналған.
ЭЛеКтРомАГНИттіК өРіСтеР (ЭМӨ)
Бұл Philips құралы электромагниттік өрістерге
(ЭМӨ) қатысты барлық стандарттарға сәйкес
келеді. Осы пайдаланушы нұсқаулығы бойынша
дұрыс қолданылса, бүгінгі таңдағы ғылыми
дәлелдерге сәйкес, құрал пайдалану үшін қауіпсіз.
аЛғАШқы Рет қоЛдАНАР АЛдыНдА
1
Астыңғы табандағы кез келген жапсырмалар
мен қорғауыш фольганы алып тастаңыз.
2
Толтыру шыны аяғын шайып, кептіріңіз,
ҚазаҚша
112
Образец
Мануал подходит для устройств