Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 113 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 113 из 294
ҚоЛдАНУғА дАЙыНдАУ
сУ ыдыСыН тоЛтыРУ
ҚоЛдАНУғА боЛАтыН СУ түРі
Сіз су ыдысын толтыру үшін әдеттегі ағын суды
қолдануыңызға болады.
Кеңес Қолданылып жүрген ағын су кермек болса,
онда оны тең мөлшердегі дистильденген сумен
араластыруға кеңес беріледі. Тек дистильденген су
қолдануға болмайды.
1
Құралдың токтан суырылып тұрғандығын
тексеріңіз.
2
Бу деңгейін реттегішті 0 (= бусыз) күйіне
апарыңыз.
3
Су құятын ыдыстың қақпағын ашыңыз.
4
Үтікті артқа қарай еңкейтіп, толтыру шыны
аяғын қолданып, су ыдысына максималды
деңгейге шейін су толтырыңыз.
Су ыдысына ЕҢ ЖОҒ. көрсеткішінен асырып су
құюға болмайды.
Әтір суын, сірке суын, крахмал, қақ түсіретін,
үтіктеуді жеңілдететін сұйықтықты немесе
басқа химиялық заттарды су ыдысына құюға
болмайды.
5
Су құятын ыдыстың қақпағын жабыңыз
(«сырт» еткен дыбыс шығады).
ҚазаҚша
113
Образец
Мануал подходит для устройств