Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 118 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 118 из 294
,
Көгілдір Йонды Терең Бу жарығы жанып,
ызылдаған дыбыс естисіз.
,
Енді үтігіңіз Йонды DeepSteam шығарып,
сізге тіпті өте қатты қыртыстарды кетіруге
көмектеседі.
5
Ionic DeepSteam функциясын өшіру үшін,
Ionic DeepSteam функциясын қайта басыңыз.
Ескертпе Ionic DeepSteam функциясы
2
және ЕҢ
ЖОҒ. арасындағы температура параметрі мен
бу параметрі бірге қолданғанда ғана нәтижелі
жұмыс істейді.
Ескертпе Бусыз үтіктеп жатқанда және/немесе
төмен температурамен үтіктеп жатқанда
Йонды DeepSteam функциясын қолданбаңыз.
Дегенмен, төмен температурамен және бусыз
үтіктеп жатқанда Йонды DeepSteam функциясы
қосулы болған күнде де ол үтікке зақым тигізбейді.
Ескертпе Йонды DeepSteam шығарылуы үтіктеп
жатқан температураңызға байланысты, әр
уақытта әр түрлі болуы мүмкін.
МүмКіНдіКтеР
сУ ШАШУ фУНКцИяСы
Сіз су шашу функциясын қолданып, үтіктегелі
жатқан затты дымқылдатсаңыз болады. Осының
арқасында сіз қатты қыртыстарды кетіресіз.
1
Су ыдысында судың бар-жоғын тексеріңіз.
ҚазаҚша
118
Образец
Мануал подходит для устройств