Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 119 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 119 из 294
2
Су шашу түймесін бірнеше рет басып,
үтіктегелі жатқан затты сулаңыз.
БУды КүШеЙтУ фУНКцИяСы
Арнайы Бу шығаратын Ұштары бар астыңғы табан
қатты қыртыстарды кетіруге көмектеседі. Бу
көмекшісі буды матаның әр бір бөлігіне таратуын
кеңітеді.
Бағытталған қосымша бу қызметін тек
3
және
ЕҢ ЖОҒ. температура бағдарламаларында ғана
қолдануға болады.
1
Буды күшейту түймесін басыңыз.
ТіК бУ КеРНеЙі
1
Сіз, сонымен қатар, бу ағымы функциясын
үтікті көлдеу ұстанымында ұстап тұрып та
қолдана аласыз.
Бұл ілулі тұрған киімдерден, перделерден
және т.б. ілулі заттардан, қыртыстарды кетіруге
пайдалы.
Буды адамдарға бағыттаушы болмаңыз.
сУ тАмШыЛАРыН тоқтАтУ
Бұл үтіктің су тамшыларын тоқтататын қызметі
бар: егер температура өте төмен болса, астыңғы
табанынан су тамшыламас үшін, үтік бу шығаруын
тоқтатады. Бұл қызмет қосылғанда, сіз дыбыс
естисіз.
ҚазаҚша
119
Образец
Мануал подходит для устройств