Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 121 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 121 из 294
2
Үтіктің табанындағы қалдықтарды немесе
басқа қоспаларды дымқыл шүберекпен және
жұмсақ (сұйық) тазалайтын құралдармен
сүртіп алыңыз.
Үтіктің табанын тегіс етіп сақтау үшін оның
металды заттарға қатты соқпауын қадағалаңыз.
Үтіктің табанын тазалау үшін қыратын шүберек,
сірке суын немесе басқа химиялық заттарды
қолдануға болмайды.
3
Үтіктің жоғарғы бөлігін дымқыл шүберекпен
тазалаңыз.
4
Су ыдысын әрдайым таза сумен шайып
отырыңыз. Шайып болғаннан соң су ыдысын
босатып қойыңыз.
ЕКі ЕСеЛеНдіРіЛГеН ҚАқ ЖүЙеСі
-
Анти калькуляторлық тақта қаспақтармен
бу шығатын тесіктердің қоқыстануынан
сақтайды. Тақта әрдайым белсенді және
оны алмастырудың керегі жоқ.
-
Қақ тазалау қызметі, қаспақтардан тазалайды.
ҚАқтАН тАЗАЛАУ фУНКцИяСыН қоЛдАНУ
Calc-Clean функциясын екі апта сайын
қолданыңыз. Егер сіз тұратын жердегі су жұмсақ
болмаса (мысалы, үтіктеп жатқанда үтіктің
табанынан қоқымдар шығатын болса), Calc-Clean
функциясын жиі қолданған дұрыс.
1
Құралдың токтан суырылып тұрғандығын
тексеріңіз.
2
Бу деңгейін реттегішті 0 күйіне қойыңыз.
3
Су ыдысын ЕҢ ЖОҒ. көрсеткішіне дейін
толтырыңыз.
ҚазаҚша
121
Образец
Мануал подходит для устройств