Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 124 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 124 из 294
ҚоРШАғАН оРтА
-
Жұмыс мерзімі аяқталғанда, құралды күнделікті
үй қоқысымен бірге тастауға болмайды. Оның
орнына бұл құралды арнайы жинап алатын
жерге қайта өңдеу мақсатына өткізіңіз.
Осылайша, қоршаған ортаны қорғауға
септігіңізді тигізесіз.
кепіЛдіК жәНе қыЗмет КөРСетУ
Ақпарат қажет болса немесе мәселе туындаса,
Philips компаниясының
www.pHiLips.cOm
веб-торабын қараңыз немесе еліңіздегі
Philips тұтынушыларды қолдау орталығына
хабарласыңыз (телефон нөмірін дүниежүзілік
кепілдік кітапшасынан табуға болады). Еліңізде
тұтынушыларды қолдау орталығы болмаған
жағдайда, жергілікті Philips дилеріне хабарласыңыз.
ақАУЛықтАРды жою
Егер құрал жұмыс істемесі немесе дұрыс жұмыс
істемесе, төменде көрсетілген тізімді қараңыз.
Егер сіздің мәселеніз ол тізімде болмаса, онда
құралдың бір ақауы бар болуы мүмкін. Онда біз
сізге Philips диллеріне немесе Philips әкімшілігі
берген қызмет көрсету орталығына барыңыз деп
кеңес береміз.
ҚазаҚша
124
Образец
Мануал подходит для устройств