Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 132 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 132 из 294
-
Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas maitinimo
laidas.
-
Lygintuvo padas gali labai įkaisti ir jį palietus galima
nusideginti.
-
Baigę lyginti, valydami prietaisą, pildydami vandens
bakelį ar išleisdami vandenį iš jo bei palikdami
lygintuvą bent porai akimirkų: nustatykite garų
reguliatorių ties „0“, pastatykite lygintuvą ant jo
kulno ir atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.
-
Lygintuvą statykite ir naudokite tik ant stabilaus,
lygaus ir horizontalaus paviršiaus.
-
Į vandens bakelį nepilkite kvepalų, acto, krakmolo,
nuosėdų šalinimo priemonių, pagalbinių lyginimo
priemonių ar kitų cheminių medžiagų.
-
Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje.
ELeKTrOmAgNeTiNiAi LAUKAi (EMl)
Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių
laukų (EML) standartus. Tinkamai eksploatuojant
prietaisą pagal šiame vartotojo vadove pateiktus
nurodymus, remiantis dabartine moksline informacija,
jį yra saugu naudoti.
PrieŠ NAUdOjANT pirmą KArTą
1
Nuo pado nuimkite visus lipdukus ar apsauginę
plėvelę.
2
Išplaukite ir išdžiovinkite piltuvėlį.
PArUOŠimAs NAUdOjimUi
vANdeNs bAKeLiO pripiLdYmAs
nAUdOjAmAs VANdUO
Norėdami pripildyti vandens bakelį, galite naudoti
įprastą vandenį iš čiaupo.
lIEtuvIškaI
132
Образец
Мануал подходит для устройств