Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 133 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 133 из 294
Patarimas: Jei jūsų naudojamas vandentiekio vanduo
yra labai kietas, patariame lygiomis dalimis sumaišyti
jį su distiliuotu vandeniu. Nenaudokite tik distiliuoto
vandens.
1
Įsitikinkite, kad prietaisas atjungtas nuo elektros
tinklo.
2
Garų reguliatorių nustatykite ties „0“ (= be
garų).
3
Atidarykite užpildymo angos dangtelį.
4
Apverskite lygintuvą ir piltuvėliu į vandens
bakelį pripilkite vandens iš čiaupo iki
maksimalaus lygio.
Pildami į bakelį vandens, neviršykite „MAX“ žymos.
Į vandens bakelį nepilkite kvepalų, acto, krakmolo,
nuosėdų šalinimo priemonių, pagalbinių lyginimo
priemonių ar kitų cheminių medžiagų.
5
Uždarykite pripildymo angos dangtelį (pasigirs
spragtelėjimas).
temperATūrOs ir gArų NUsTATYmO pAriNKimAs
temperATūrOs ir gArų NUsTATYmAi
Audinio
rūšis
Temperatūros
nustatymas
Garų
nustatymas
Garo
srovė
Jonizuotų
garų
jungiklis (tik
specifiniuose
modeliuose)
Linas
Maks.
5–6
\
taip
Medvilnė
3
3–4
\
taip
lIEtuvIškaI
133
Образец
Мануал подходит для устройств