Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 135 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 135 из 294
Šilkinės, vilnonės ir sintetinės medžiagos: lyginkite
išvirkščią audinio pusę, taip išvengsite švytinčių dėmių.
Kad išvengtumėte dėmių, nenaudokite purškimo
funkcijos.
Pradėkite lyginti nuo gaminių, kuriems reikia
žemiausios lyginimo temperatūros, pvz.,
pagamintiems iš sintetinių audinių.
4
Nustatykite atitinkamą garų nustatymą (žr.
aukščiau pateiktą lentelę „Temperatūros ir garų
nustatymai“).
Pastaba: Įsitikinkite, kad pasirinktas garų nustatymas
yra tinkamas nustatytai lyginimo temperatūrai.
5
Maitinimo kištuką junkite į įžemintą sieninį el.
lizdą.
,
Įsižiebė gintaro spalvos temperatūros lemputė.
6
Kai užges gintaro spalvos temperatūros
lemputė, truputį palaukite ir tik tada pradėkite
lyginti.
,
Lyginant temperatūros lemputė kartkartėmis vis
užsidegs.
PrieTAisO NAUdOjimAs
Pastaba: Pirmą kartą naudojamas lygintuvas gali skleisti
šiek tiek dūmų.Tai netrukus liausis.
lYgiNimAs be gArų
1
Garų reguliatorių nustatykite ties „0“ (= be
garų).
lIEtuvIškaI
135
Образец
Мануал подходит для устройств