Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 136 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 136 из 294
2
Nustatykite reikiamą lyginimo temperatūrą
(žr. skyrių „Paruošimas naudoti“, skyrelį
„Temperatūros ir garų nustatymo parinkimas“).
lYgiNimAs sU gArAis
1
Patikrinkite, ar vandens bakelyje yra vandens.
2
Nustatykite reikiamą lyginimo temperatūrą
(žr. skyrių „Paruošimas naudoti“, skyrelį
„Temperatūros ir garų nustatymo parinkimas“).
3
Nustatykite atitinkamą garų nustatymą
(žr. skyrių „Paruošimas naudoti“, skyrelį
„Temperatūros ir garų nustatymo parinkimas“).
Pastaba: Lygintuvas pradeda skleisti garus, kai tik
pasiekiama nustatyta temperatūra.
lYgiNimAs sU gArAis, NAUdOjANT pApiLdOmUs
gArUs
1
Norėdami lyginimo metu paleisti papildomų
garų, palaikykite paspaudę garų pliūpsnio
mygtuką.
lYgiNimAs sU jONizUOTAis gArAis (TiK
specifiNiUOse mOdeLiUOse)
Kai lygindami garais naudojate jonizuotų garų funkciją,
garai skleidžiami geriau nei lyginant įprastais garais.
lIEtuvIškaI
136
Образец
Мануал подходит для устройств