Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 137 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 137 из 294
Geresni garai įsiskverbia giliau, ypač į storus audinius.
Tai padeda lengvai pašalinti sunkiai įveikiamas
raukšles.
1
Patikrinkite, ar vandens bakelyje yra vandens.
2
Nustatykite reikiamą lyginimo temperatūrą
(žr. skyrių „Paruošimas naudoti“, skyrelį
„Temperatūros ir garų nustatymo parinkimas“).
3
Nustatykite atitinkamą garų nustatymą
(žr. skyrių „Paruošimas naudoti“, skyrelį
„Temperatūros ir garų nustatymo parinkimas“).
4
Kad įjungtumėte jonizuotų garų funkciją, vieną
kartą paspauskite garų jonizavimo mygtuką.
,
Pradeda šviesti mėlyna jonizuotų garų lemputė ir
pasigirsta zvimbiantis garsas.
,
Lygintuvas gamina jonizuotus garus, kad
galėtumėte pašalinti net ir sunkiai įveikiamas
raukšles.
5
Kad išjungtumėte jonizuotų garų funkciją, dar
kartą paspauskite garų jonizavimo mygtuką.
Pastaba: Jonizavimo funkcija yra efektyvi tik tada,
kai yra naudojama kartu su lyginimu garais ir kai
temperatūra nustatyta nuo
2
iki „MAX“.
Pastaba: Nenaudokite jonizavimo funkcijos, kai lyginate
be garų ir/ar esant nustatytai žemai temperatūrai. Kita
vertus, jei be garų lyginate esant žemai temperatūrai
lIEtuvIškaI
137
Образец
Мануал подходит для устройств