Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 138 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 138 из 294
ir veikiant jonizavimo funkcijai, lygintuvas nebus
sugadintas.
Pastaba: Jonizuotų garų išeiga kartkartėmis gali skirtis.
Tai priklauso nuo lyginimo temperatūros.
FUNKcijOs
PUrŠKimO fUNKcijA
Norėdami sudrėkinti gaminį prieš lyginimą, naudokite
purškimo funkciją. Tai padeda pašalinti sunkiai
įveikiamas raukšles.
1
Patikrinkite, ar vandens bakelyje yra vandens.
2
Keletą kartų paspausdami purškimo mygtuką,
sudrėkinkite lyginamą gaminį.
GArO srOVės fUNKcijA
Garo srovė iš specialaus garo antgalio pade padeda
išlyginti sunkiausiai įveikiamas raukšles. Garo srovė
pagerina garų pasiskirstymą visose drabužio vietose.
Garo srovės funkcija galima naudotis tik tada, kai
lyginimo temperatūra yra nuo
3
iki „MAX“.
1
Paspauskite ir atleiskite garo srovės mygtuką.
verTiKALiOs gArO srOVės pAdidiNimAs
1
Galite naudoti garo srovės funkciją, kai
lygintuvą laikote vertikaliai.
Tai labai patogu, jei norite pašalinti raukšles nuo
kabančių drabužių, užuolaidų ir pan.
Niekada nenukreipkite garų į žmones.
lIEtuvIškaI
138
Образец
Мануал подходит для устройств