Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 139 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 139 из 294
lAŠėjimO sUsTAbdYmAs
Šiame lygintuve yra lašėjimo stabdymo funkcija: kai
temperatūra yra per maža, lygintuvas automatiškai
nustoja skleisti garus, neleisdamas vandeniui lašėti iš
pado. Taip atsitikus, pasigirs pyptelėjimas.
aUTOmATiNiO iŠsijUNgimO fUNKcijA (TiK
specifiNiUOse mOdeLiUOse)
Automatinio išsijungimo funkcija automatiškai išjungs
lygintuvą, jei jo kurį laiką nejudinsite.
,
Raudonos automatinio išsijungimo lemputės
mirksėjimas rodo, kad lygintuvas buvo išjungtas
naudojant automatinio išsijungimo funkciją.
Kad lygintuvas vėl imtų kaisti:
1
Pakelkite lygintuvą arba truputį jį pajudinkite.
,
Raudonas automatinio išsijungimo indikatorius
užgęsta.
,
Jei lygintuvo pado temperatūra nukrinta iki
žemesnės nei nustatyta lyginimo temperatūra,
gintarinė signalinė lemputė pradeda šviesti.
2
Jei pajudinus lygintuvą įsižiebia gintaro spalvos
temperatūros lemputė, prieš pradėdami lyginti
palaukite, kol ji užges.
Pastaba: Jei pajudinus lygintuvą gintaro spalvos
temperatūros lemputė neįsižiebia, vadinasi lygintuvo
padas yra tinkamos temperatūros, o lygintuvas
paruoštas lyginti.
lIEtuvIškaI
139
Образец
Мануал подходит для устройств