Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 140 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 140 из 294
vALYmAs ir priežiūrA
vALYmAs
1
Garų reguliatorių nustatykite į 0 padėtį,
maitinimo laidą ištraukite iš lizdo ir leiskite
lygintuvui atvėsti.
2
Drėgna šluoste su nešiurkščia (skysta) valymo
priemone nuo lygintuvo pado nušluostykite
nešvarumus ir apnašas.
Norėdami, kad padas liktų lygus, stenkitės, kad jis
nesiliestų su metaliniais daiktais. Norėdami nuvalyti
padą, niekada nenaudokite šiurkščios kempinės,
acto ar kitų chemikalų.
3
Viršutinę lygintuvo dalį nuvalykite drėgna
šluoste.
4
Vandens bakelį reguliariai išplaukite vandeniu.
Išplovę vandens bakelį, jį ištuštinkite.
DVipUsiO VeiKimO KALKių NUOsėdų ŠALiNimO
sisTemA
-
Kalkių nuosėdas šalinanti tabletė saugo garų
angas nuo užsikimšimo. Tabletė veikia nuolat ir jos
nereikia pakeisti.
-
Kalkių šalinimo funkcija nuo lygintuvo pašalina
nuosėdų daleles.
kALKių NUOsėdų VALYmO fUNKcijOs NAUdOjimAs
Kalkių šalinimo funkciją naudokite kartą per dvi
savaites. Jei jūsų vietovėje vanduo yra labai kietas (t.
y. kai lyginimo metu iš lygintuvo pado krenta smulkūs
gabalėliai), kalkių šalinimo funkciją turite naudoti
dažniau.
1
Įsitikinkite, kad prietaisas atjungtas nuo elektros
tinklo.
lIEtuvIškaI
140
Образец
Мануал подходит для устройств