Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 141 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 141 из 294
2
Garų reguliatorių nustatykite ties „0“.
3
Pripilkite pilną vandens bakelį.
Nepilkite į vandens bakelį acto ar kitokių nuosėdas
šalinančių priemonių.
4
Nustatykite temperatūros diską į „MAX“.
5
Įjunkite kištuką į įžemintą sieninį el. lizdą.
6
Kai temperatūros lemputė užges, atjunkite
lygintuvą nuo maitinimo tinklo.
7
Lygintuvą laikydami virš kriauklės, paspauskite
ir laikykite nuspaudę nuosėdų šalinimo mygtuką
bei atsargiai judinkite lygintuvą pirmyn ir atgal.
,
Iš pado išeis garai ir verdantis vanduo.
Nešvarumai ir nuosėdos (jei jų yra) bus išplauti.
8
Išleidę visą vandenį iš vandens bakelio, atleiskite
nuosėdų šalinimo mygtuką.
9
Jei lygintuve dar liko nešvarumų, pakartokite
kalkių nuosėdų šalinimo procesą.
PAŠALiNUs KALKių NUOsėdAs
1
Vėl įkiškite kištuką į elektros lizdą ir leiskite
lygintuvui įkaisti, kad jo padas išdžiūtų.
2
Išjunkite lygintuvą, kai jis pasieks nustatytą
lyginimo temperatūrą.
3
Šalindami ant pado susidariusias vandens
dėmes, švelniai perbraukite karštu lygintuvu per
nereikalingą medžiagos atraižą.
4
Prieš padėdami lygintuvą į vietą, leiskite jam
atvėsti.
lIEtuvIškaI
141
Образец
Мануал подходит для устройств