Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 142 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 142 из 294
lAiKYmAs
1
Nustatykite garų reguliatorių į 0 padėtį ir
atjunkite lygintuvą nuo maitinimo tinklo.
2
Iš vandens bakelio išpilkite vandenį.
3
Tegu lygintuvas atvėsta saugioje vietoje.
4
Apvyniokite laidą apie laido saugojimo įtaisą ir
pritvirtinkite jį spaustuku.
5
Lygintuvą laikykite pastatę ant kulno sausoje ir
saugioje vietoje.
kArŠčiUi ATspArUs ApsAUgiNis dANgTis (TiK
specifiNiUOse mOdeLiUOse)
Vos baigę lyginti lygintuvą galite laikyti ant karščiui
atsparaus apsauginio dangčio. Nebūtina leisti
lygintuvui atvėsti.
Apsauginio karščiui atsparaus dangčio nenaudokite
lygindami.
1
Apvyniokite laidą apie laido saugojimo įtaisą ir
pritvirtinkite jį spaustuku.
2
Lygintuvą pastatykite ant apsauginio karščiui
atsparaus dangčio.
1
2
lIEtuvIškaI
142
Образец
Мануал подходит для устройств