Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 143 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 143 из 294
apLiNKA
-
Susidėvėjusio prietaiso nemeskite su įprastomis
buitinėmis šiukšlėmis, o nuneškite jį į oficialų
surinkimo punktą perdirbti. Taip prisidėsite prie
aplinkosaugos.
GArANTijA ir TecHNiNė priežiūrA
Jei jums reikalinga techninė priežiūra ar informacija
arba jei kilo problemų, apsilankykite „Philips“
svetainėje
www.pHiLips.cOm
arba susisiekite su
savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centru (jo
telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios
garantijos lankstinuke). Jei „Philips“ klientų
aptarnavimo centro jūsų šalyje nėra, kreipkitės į
vietinį „Philips“ atstovą.
GreiTAs TriKčių ŠALiNimAs
Jei prietaisas neveikia arba veikia netinkamai,
pirmiausia peržvelkite toliau pateiktą sąrašą. Jei
triktis nepažymėta sąraše, gali būti, kad prietaisas
yra sugedęs. Tokiu atveju patariame nuvežti prietaisą
savo pardavėjui arba į oficialų „Philips“ techninės
priežiūros centrą.
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Lygintuvas
įjungtas į
elektros
lizdą, tačiau
padas yra
šaltas.
Sujungimo
problema.
Patikrinkite laidą, kištuką ir sieninį
el. lizdą.
lIEtuvIškaI
143
Образец
Мануал подходит для устройств