Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 144 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 144 из 294
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Temperatūros
diskas yra
nustatytas į „MIN“.
Nustatykite temperatūros diską į
norimą padėtį.
Lygintuvas
neleidžia
garų.
Vandens bakelyje
nepakanka
vandens.
Pripildykite vandens bakelį (žr.
skyriaus „Paruošimas naudoti“
skirsnį „Vandens bakelio
pripildymas“).
Garų reguliatorius
yra nustatytas į
padėtį 0.
Garų reguliatorių nustatykite į
padėtį tarp 1 ir 6 (žr. skyriaus
„Aparato naudojimas“ skyrelį
„Lyginimas naudojant garus“).
Lygintuvas nėra
pakankamai įkaitęs
ir/arba įsijungė
lašėjimo stabdymo
funkcija.
Nustatykite temperatūrą, tinkančią
lyginti garais (
2
į „MAX“). Prieš
pradėdami lyginti, pastatykite
lygintuvą ant jo kulno ir palaukite,
kol temperatūros lemputė išsijungs.
Lygintuvas
neskleidžia
garų srovės.
Jūs naudojote garų
srovės funkciją per
dažnai trumpam
laikotarpiui.
Lyginkite toliau horizontalioje
padėtyje ir truputį palaukite, kol
vėl galėsite naudoti garų srovės
funkciją.
Lygintuvas
nepakankamai
įkaista.
Nustatykite lyginimo temperatūrą,
kuria galima naudoti garų srovės
funkciją (
3
į „MAX“). Padėkite
lygintuvą ant jo kulno ir, prieš
naudodami garų srovės funkciją,
palaukite, kol išsijungs temperatūros
lemputė.
lIEtuvIškaI
144
Образец
Мануал подходит для устройств