Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 145 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 145 из 294
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Vandens
lašeliai laša
ant audinio
lyginimo
metu.
Jūs neuždarėte
užpildymo angos
dangtelio tinkamai.
Spauskite dangtelį, kol išgirsite
spragtelėjimą.
Jūs įpylėte priedų į
vandens bakelį.
Išskalaukite vandens rezervuarą ir
nepilkite į jį jokių priedų.
Nustatyta
temperatūra yra
per žema lyginimui
garais.
Nustatykite
2
arba aukštesnę
temperatūrą.
Jūs naudojote
garų srovės
funkciją, nustatę
temperatūrą
žemiau
3
.
Nustatykite temperatūros diską
tarp
3
ir „MAX“.
Iš atvėsusio
arba padėto
į vietą,
lygintuvo
pado laša
vanduo.
Lygintuvas
buvo pastatytas
horizontaliai, kai
vandens bakelyje
vis dar buvo
vandens.
Iš vandens bakelio išpilkite vandenį.
Lyginimo
metu iš
lygintuvo
pado
pasirodo
nešvarumų.
Dėl kieto vandens
lygintuvo pado
viduje susidarė
apnašų.
Naudokite kalkių nuosėdų valymo
funkciją vieną ar daugiau kartų (žr.
skyrių „Valymas ir priežiūra“, skyrelį
„Kalkių nuosėdų valymo funkcijos
naudojimas“).
lIEtuvIškaI
145
Образец
Мануал подходит для устройств