Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 146 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 146 из 294
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Mirksi
raudona
automatinio
išsijungimo
lemputė (tik
specifiniuose
modeliuose).
Lygintuvą išjungė
automatinė
išsijungimo funkcija
(žr. skyriaus
„Savybės“, skyrelį
„Automatinio
išsijungimo
funkcija“).
Norėdami išjungti automatinio
išsijungimo funkciją, šiek tiek
pajudinkite lygintuvą. Raudona
automatinio išsijungimo lemputė
nustos blyksėti.
Lygintuvas
skleidžia
zvimbiantį
garsą.
Jonizuotų garų
funkcija yra įjungta.
Jei pasigirsta zvimbiantis garsas,
kai lyginate be garų, paspauskite
jonizuotų garų jungiklį, kad
išjungtumėte jonizuotų garų
funkciją. Jonizuotų garų funkcija
neveikia, kai lyginama be garų.
Zvimbiantis
garsas
dingsta, nors
jonizuotų
garų funkcija
įjungta.
Garsas dingo, nes
pastatėte lygintuvą
ant jo pado.
Zvimbiantis garsas atsiras vėl, kai
tęsite lyginimą.
lIEtuvIškaI
146
Образец
Мануал подходит для устройств