Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 147 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 147 из 294
147
IeVAds
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai
pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas,
reģistrējiet izstrādājumu vietnē www.philips.com/
welcome.
vispārējs AprAKsTs (Zīm. 1)
a
Izsmidzināšanas sprausla
B
Ūdens uzpildes vāciņš
C
Izsmidzināšanas poga
D
Tvaika regulators
E
Pastiprināta tvaika poga
F
Ionic DeepSteam poga (tikai modeļiem GC4880,
GC4875, GC4870)
G
Ionic DeepSteam indikators (tikai modeļiem
GC4880, GC4875, GC4870)
h
Temperatūras izvēles ripa
I
Dzintarkrāsas temperatūras indikators (visiem
modeļiem) / sarkans automātiskās izslēgšanas
indikators (tikai modeļiem GC4880, GC4875,
GC4870, GC4865, GC4860, GC4856).
J
Elektrības vads
k
Modeļa plāksnīte
l
Gludināšanas virsma
M
Calc–Clean poga
Nav redzams: karstumizturīgs aizsargvāks (tikai
modelim GC4880)
Nav uzrādīts: uzpildes vāciņš
SVArīgi!
Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas
pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā
varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
latvIEšu
Образец
Мануал подходит для устройств