Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 150 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 150 из 294
Padoms. Ja apvidū, kur dzīvojat, ūdens ir ļoti ciets,
iesakām to sajaukt ar tādu pašu daudzumu destilēta
ūdens. Nelietojiet tikai destilētu ūdeni vien.
1
Pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no
elektrotīkla.
2
Pagrieziet tvaika vadību pozīcijā 0 (= bez
tvaika).
3
Atveriet ūdens uzpildes vāciņu.
4
Palieciet gludekli atpakaļ un izmantojiet
uzpildes vāciņu, lai piepildītu ūdens tvertni ar
krāna ūdeni līdz pat maksimālajai norādei.
Nepārsniedziet maksimālā līmeņa atzīmi MAX.
Nelejiet ūdens tvertnē smaržas, etiķi, cieti,
katlakmens attīrīšanas līdzekļus, gludināšanas
šķidrumus vai citas ķīmiskas vielas.
5
Aizveriet ūdens uzpildes vāciņu (atskan
klikšķis).
IzVēLATies TemperATūrAs UN TVAiKA režīmU
temperATūrAs UN TVAiKA režīmi
Auduma veids
Temperatūras
režīms
Tvaika
padeves
režīms
Papildu
tvaiks
Ionic
DeepSteam
funkcija
(tikai
atsevišķiem
modeļiem)
Lins
MAX
5-6
\
Kokvilna
3
3–4
\
latvIEšu
150
Образец
Мануал подходит для устройств