Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 152 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 152 из 294
Zīda, vilnas un sintētiskie audumi: gludiniet auduma
otru pusi, lai nerastos spīdīgi plankumi. Lai novērstu
traipu rašanos, nelietojiet smidzināšanu.
Vispirms gludiniet tos apģērbus, kam piemērota
viszemākā gludināšanas temperatūra, piemēram,
sintētisko šķiedru izstrādājumus.
4
Iestatiet atbilstošu tvaika režīmu
(skatiet augstāk tabulu “Temperatūras un tvaika
režīmi”).
Piezīme. Pārliecinieties, ka jūsu izvēlētais tvaika režīms
ir atbilstošs uzstādītajai gludināšanas temperatūrai.
5
Iespraudiet elektrības kontaktdakšu iezemētā
elektrotīkla sienas kontaktligzdā.
,
Dzintarkrāsas temperatūras lampiņa iedegas.
6
Kad dzintara krāsas temperatūras lampiņa vairs
nespīd, pagaidiet brīdi, pirms sākat gludināšanu.
,
Gludināšanas laikā temperatūras lampiņa
periodiski iedegas.
Ierīces LieTOŠANA
Piezīme. Pirmajā lietošanas reizē gludeklis var nedaudz
kūpēt. Pēc neilga laika dūmi izzudīs.
GLUdiNāŠANA bez TVAiKA
1
Pagrieziet tvaika vadību pozīcijā 0 (= bez
tvaika).
latvIEšu
152
Образец
Мануал подходит для устройств