Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 153 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 153 из 294
2
Iestatiet nepieciešamo gludināšanas
temperatūru (skatiet nodaļas “Sagatavošana
lietošanai” sadaļu “Temperatūras un tvaika
režīma izvēle”).
GLUdiNāŠANA Ar TVAiKU
1
Pārliecinieties, vai tvertnē ir ūdens.
2
Iestatiet nepieciešamo gludināšanas
temperatūru (skatiet nodaļas “Sagatavošana
lietošanai” sadaļu “Temperatūras un tvaika
režīma izvēle”).
3
Iestatiet nepieciešamo tvaika režīmu (skatiet
nodaļas “Sagatavošana lietošanai” sadaļu
“Temperatūras un tvaika režīma izvēle”).
Piezīme. Gludeklis sāk izdalīt tvaiku tiklīdz tas ir
sasniedzis uzstādīto temperatūru.
GLUdiNāŠANA Ar TVAiKU, izmANTOjOT pApiLdU
TVAiKU
1
Lai gludināšanas laikā iegūtu papildu tvaiku,
nospiediet un turiet nospiestu pastiprināta
tvaika pogu.
latvIEšu
153
Образец
Мануал подходит для устройств