Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 154 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 154 из 294
GLUdiNāŠANA Ar IONic DeepSTeAm fUNKcijU
(TiKAi ATseViŠķiem mOdeļiem)
Ja, gludinot ar tvaiku, izmantojat jonu DeepSteam
funkciju, tvaiks, kas rodas, būs smalkāks nekā pie
parastas gludināšanas ar tvaiku. Smalks tvaiks iekļūst
dziļāk audumā. Tas palīdz viegli izlīdzināt vissmalkākās
krokas.
1
Pārliecinieties, vai tvertnē ir ūdens.
2
Iestatiet nepieciešamo gludināšanas
temperatūru (skatiet nodaļas “Sagatavošana
lietošanai” sadaļu “Temperatūras un tvaika
režīma izvēle”).
3
Iestatiet nepieciešamo tvaika režīmu (skatiet
nodaļas “Sagatavošana lietošanai” sadaļu
“Temperatūras un tvaika režīma izvēle”).
4
Nospiediet Ionic DeepSteam pogu vienu reizi,
lai ieslēgtu Ionic DeepSteam funkciju.
,
Zilā jonu DeepSteam lampiņa iedegas, un jūs
dzirdēsit dūkoņu.
,
Gludeklis tagad izdala jonu DeepSteam tvaiku, lai
palīdzētu izlīdzināt par vissmalkākās krociņas.
5
Nospiediet Ionic DeepSteam pogu vēlreiz, lai
izslēgtu Ionic DeepSteam funkciju.
Piezīme. Ionic DeepSteam funkcija ir efektīva tikai
tad, ja tā tiek lietota kopā ar tvaika iestatījumu un
temperatūras režīmu no
2
līdz MAX.
latvIEšu
154
Образец
Мануал подходит для устройств