Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 155 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 155 из 294
Piezīme. Neizmantojiet Jonu DeepSteam funkcija,
gludinot bez tvaika un ar zemu temperatūru.Tomēr
gludināšana zemā temperatūrā bez tvaika ar ieslēgtu
jonu DeepSteam funkciju nebojās gludekli.
Piezīme. Jonu DeepSteam tvaika izvade var būt
dažāda - tas ir atkarīgs no gludināšanas temperatūras.
FUNKcijAs
SmidziNāŠANAs fUNKcijA
Varat izmantot izsmidzināšanas funkciju jebkurā
temperatūrā, lai mitrinātu gludināmo izstrādājumu. Tas
palīdz tikt galā ar vissmalkākajām krokām.
1
Pārliecinieties, vai tvertnē ir ūdens.
2
Piespiediet smidzināšanas taustiņu vairākas
reizes, lai samitrinātu gludināmo apģērbu.
PApiLdU TVAiKA fUNKcijA
No īpašās gludināšanas virsmas Tvaika Spices
izplūstošā tvaika strūkla palīdz izlīdzināt apģērba
krokas. Papildu tvaiks sekmē tvaika izplatīšanos visās
jūsu apģērba daļās.
Pastiprinātu tvaika funkciju var izmantot tikai tad, ja
temperatūra ir noregulēta no
3
līdz MAX.
1
Nospiediet un atlaidiet papildu tvaika pogu.
verTiKāLA TVAiKA izpūTe
1
Varat arī izmantot tvaika papildu funkciju, turot
gludekli vertikālā stāvoklī.
Tas palīdz izgludināt krokas no pakarinātiem
apģērbiem, aizkariem u. c.
Nekad nevērsiet tvaika plūsmu pret cilvēkiem.
latvIEšu
155
Образец
Мануал подходит для устройств