Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 157 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 157 из 294
tīrīŠANA UN KOpŠANA
tīrīŠANA
1
Uzstādiet tvaika vadību 0 pozīcijā, izņemiet
kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas un
ļaujiet gludeklim atdzist.
2
Noslaukiet nolobījušās daļiņas no gludināšanas
virsmas ar mitru drānu un neabrazīvu (šķidru)
tīrīšanas līdzekli.
Lai uzturētu gludināšanas virsmu
gludu, nepieskarieties gludeklim ar metāla
priekšmetiem. Gludināšanas virsmas tīrīšanai nekad
nelietojiet skrāpjus, etiķi vai citas ķīmiskas vielas.
3
Noslaukiet gludekļa augšdaļu ar mitru drānu.
4
Regulāri skalojiet ūdens tvertni ar ūdeni. Pēc
izskalošanas iztukšojiet tvertni.
DiVKārŠA acTiVe CALc sisTēmA
-
Anti-Calc tablete neļauj katlakmenim aizsprostot
tvaika atveres. Tablete ir pastāvīgi aktīva un
nav jāmaina.
-
Calc-clean funkcija noņem katlakmens daļiņas no
gludekļa.
CALc-CLeAN fUNKcijAs izmANTOŠANA
Izmantojiet Calc-Clean funkciju ik pēc divām
nedēļām. Ja vietā, kur dzīvojat, ūdens ir ļoti ciets
(piemēram, ja gludināšanas laikā no gludekļa klātnes
atdalās plēksnes), lietojiet Calc-Clean funkciju biežāk.
1
Pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no
elektrotīkla.
2
Pagrieziet tvaika vadību pozīcijā 0.
latvIEšu
157
Образец
Мануал подходит для устройств