Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 158 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 158 из 294
3
Piepildiet ūdens tvertni līdz MAX līmeņa
atzīmei.
Nelejiet ūdens tvertnē etiķi vai citus tīrīšanas
līdzekļus.
4
Pagrieziet temperatūras ciparripu pret MAX
iezīmi.
5
Iespraudiet elektrības vada spraudni iezemētā
sienas kontaktligzdā.
6
Kad temperatūras lampiņa nodzisusi, atvienojiet
gludekli no elektrotīkla.
7
Turiet gludekli virs izlietnes, piespiediet un
turiet piespiestu Calc-Clean pogu un viegli
pašūpojiet gludekli šurpu turpu.
,
No gludināšanas virsmas izdalīsies tvaiks un
verdošs ūdens. Netīrumi un nolobījušās daļiņas
(ja tādas ir) tiks izskalotas ārā.
8
Atlaidiet Calc-Clean pogu, tiklīdz viss ūdens
tvertnē ir izlietots.
9
Ja gludeklī vēl ir daudz netīrumu, atkārtojiet
Calc-Clean procesu.
Pēc CALc-CLeAN prOcesA
1
Iespraudiet kontaktdakšu atpakaļ sienas
kontaktligzdā, un ļaujiet gludeklim uzkarst, lai
gludināšanas virsma izžūtu.
2
Atvienojiet gludekli no elektrotīkla, kas tas ir
sasniedzis izvēlēto gludināšanas temperatūru.
3
Nedaudz pagludiniet lietotas drānas gabalu, lai
notīrītu ūdens plankumus, ja tādi radušies uz
gludināšanas virsmas.
latvIEšu
158
Образец
Мануал подходит для устройств