Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 159 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 159 из 294
4
Ļaujiet gludeklim atdzist, pirms novietojat to
glabāšanā.
uzgLAbāŠANA
1
Uzstādiet tvaika vadību 0. pozīcijā un atvietojiet
gludekli no elektrotīkla.
2
Iztukšojiet ūdens tvertni.
3
Ļaujiet gludeklim atdzist drošā vietā.
4
Aptiniet elektrības vadu ap vada uzglabāšanas
vietu un nofiksējiet to ar vada skavu.
5
Uzglabājiet gludekli vertikāli sausā un drošā
vietā.
kArsTUmizTUrīgs AizsArgVāKs (TiKAi
ATseViŠķiem mOdeļiem)
Jūs varat glabāt gludekli uz karstuma izturīga
aizsargvāka tūlīt pēc gludināšanas. Un nav
nepieciešams gludeklim atdzist.
Nelietojiet karstuma izturīgo aizsargvāku
gludināšanas laikā.
1
Aptiniet elektrības vadu ap vada uzglabāšanas
vietu un nofiksējiet to ar vada skavu.
2
Novietojiet gludekli uz karstuma izturīgā
aizsargvāka.
1
2
latvIEšu
159
Образец
Мануал подходит для устройств