Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 160 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 160 из 294
vide
-
Pēc ierīces kalpošanas ilguma beigām neizmetiet
to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet
to oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Šādi jūs
palīdzēsiet saudzēt apkārtējo vidi.
GArANTijA UN ApKOpe
Ja jums nepieciešama informācija vai palīdzība, lūdzu,
apmeklējiet Philips tīmekļa vietni
www.pHiLips.
cOm
vai sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas
centru savā valstī (tā tālruņa numurs atrodams
pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav klientu
apkalpošanas centra, griezieties pie vietējā Philips
preču izplatītāja.
kļūmjU NOVērŠANA
Ja ierīce nedarbojas vai darbojas neatbilstoši, vispirms
pārbaudiet zemāk redzamo sarakstu. Ja problēma
nav minēta sarakstā, iespējams, ierīce ir bojāta. Tādā
gadījumā iesakām aiznest ierīci pie sava izplatītāja vai
pilnvarotu Philips servisa centru.
Problēma
Iespējamais
iemesls
Risinājums
Gludeklis ir
pievienots
elektrotīklam,
taču
gludināšanas
virsma ir auksta.
Ir savienojuma
problēma.
Pārbaudiet elektrības vadu,
kontaktsdakšu un sienas
kontaktligzdu.
latvIEšu
160
Образец
Мануал подходит для устройств