Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 161 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 161 из 294
Problēma
Iespējamais
iemesls
Risinājums
Temperatūras
ciparripa ir
iestatīta uz MIN.
Pagrieziet temperatūras
regulatoru vajadzīgajā stāvoklī.
Gludeklis
neizdala tvaiku.
Ūdens tvertnē
nav pietiekami
daudz ūdens.
Piepildiet ūdens tvertni (skatiet
nodaļas „Sagatavošana lietošanai”
sadaļu „Noņemamās ūdens
tvertnes piepildīšana”).
Tvaika kontrole
ir noregulēta
pozīcijā 0.
Noregulējiet tvaika vadību
pozīcijās starp 1 un 6 (skatiet
nodaļas “Ierīces lietošana” sadaļu
“Gludināšanas ar tvaiku”).
Gludeklis nav
pietiekami
sakarsis un/
vai darbojas
pilienaptures
funkcija.
Iestatiet gludināšanas
temperatūru, kas ir piemērota
gludināšanai ar tvaiku (no
2
līdz MAX). Novietojiet
gludekli vertikāli un pirms
sākt gludināšanu pagaidiet, līdz
temperatūras indikators izdziest.
Gludeklis
nerada papildu
tvaiku.
Papildu tvaika
funkcija ir
izmantota pārāk
bieži ļoti īsā
laikposmā.
Turpiniet gludināšanu horizontālā
stāvoklī, un pagaidiet pirms tvaika
strūklas lietošanas atkārtoti.
Gludeklis nav
pietiekami
sakarsis.
Iestatiet tādu gludināšanas
temperatūru, kādā papildu tvaika
funkcija var tikt izmantota (no
3
līdz MAX). Novietojiet
gludekli vertikāli un pirms lietot
pastiprināta tvaika funkciju
nogaidiet, līdz temperatūras
indikators izdziest.
latvIEšu
161
Образец
Мануал подходит для устройств