Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 163 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 163 из 294
Problēma
Iespējamais
iemesls
Risinājums
Plēksnītes un
nolobijušās
daļinas izdalās
no gludināšanas
virsmas
gludināšanas
laikā.
Ciets ūdens
veido plēksnes
gludināšanas
virsmas iekšpusē.
Izmantojiet Calc-Clean funkciju
vienu vai vairākas reizes (skatiet
nodaļas „Tīrīšana un apkope”
sadaļu „Calc-Clean funkcijas
izmantošana”).
Mirgo sarkanā
gaismiņa (tikai
atsevišķiem
modeļiem).
Automātiskā
izslēgšanās
funkcija ir
izslēgusi gludekli
(skatiet nodaļas
“Funkcijas” sadaļu
“Automātiska
izslēgšanās
funkcija”).
Nedaudz pakustiniet gludekli,
lai dezaktivizētu automātiskās
izslēgšanās funkciju. Sarkanais
automātiskās izslēgšanās
indikators izdziest.
Gludeklis izdod
dūcošu skaņu.
Jonu DeepSteam
funkcija ir ieslēgta.
Ja gludinot bez tvaika dzirdat
dūcošu skaņu, nospiediet Ionic
DeepSteam pogu, lai izslēgtu
Ionic DeepSteam funkciju. Ionic
DeepSteam funkcija nav efektīva,
ja gludināt bez tvaika.
Dūcošā skaņa
vairs nebūs
dzirdama,
kaut arī Ionic
DeepSteam
funkcija būs
ieslēgta.
Skaņa vairs
nebūs dzirdama,
jo novietojāt
gludekli vertikāli.
Dūcošā skaņa būs atkal dzirdama,
tiklīdz turpināsiet gludināšanu.
latvIEšu
163
Образец
Мануал подходит для устройств