Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 164 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 164 из 294
164
WprOwAdzeNie
Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników
produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z
oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj
swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.
opis OgóLNY (rYs. 1)
a
Dysza spryskiwacza
B
Nasadka otworu wlewowego wody
C
Przycisk spryskiwacza
D
Regulator pary
E
Przycisk silnego uderzenia pary
F
Przycisk funkcji Ionic DeepSteam (tylko modele
GC4880, GC4875, GC4870)
G
Wskaźnik funkcji Ionic DeepSteam (tylko modele
GC4880, GC4875, GC4870)
h
Pokrętło regulatora temperatury
I
Pomarańczowy wskaźnik temperatury (wszystkie
rodzaje)/czerwony wskaźnik automatycznego
wyłączenia (tylko modele GC4880, GC4875,
GC4870, GC4865, GC4860, GC4856).
J
Przewód sieciowy
k
Tabliczka znamionowa
l
Stopa żelazka
M
Przycisk funkcji Calc-Clean
Niepokazane na rysunku: Żaroodporna osłona
zabezpieczająca (tylko model GC4880)
Niepokazane na rysunku: Miarka
WAżNe
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia
zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi.
Instrukcję warto też zachować na przyszłość.
PolSkI
Образец
Мануал подходит для устройств